Chúng tôi rất tiếc nếu bạn không hài lòng 100% với các mặt hàng đã nhận được và chúng tôi vui lòng chấp nhận đổi, trả hàng trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được hầu hết các mặt hàng của bạn.

1. Xin hãy liên hệ với Dịch vụ khách hàng của chúng tôi về địa chỉ đổi, trả hàng. Trong câu hỏi đó vui lòng cho biết hàng hoá bạn muốn đổi, trả vì lý do gì? Bạn sẽ nhận được thông tin trả lời của chúng tôi trong vòng 24 giờ.

2. Hãy đổi, trả hàng hoá đã đóng gói theo thông tin về việc đổi, trả do Dịch vụ khách hàng cung cấp. Bao gồm cả ĐỊA CHỈ ĐỔI, TRẢ.

3. Gửi bưu kiện tại bưu điện địa phương của bạn.

4. Khi chúng tôi nhận được gói hàng của bạn, chúng tôi sẽ xử lý việc trao đổi hoặc hoàn phí vào tài khoản của bạn đúng thời hạn theo điều kiện đổi, trả của chúng tôi.

Điều kiện đổi, trả 

1. Bạn có 2 ngày để quyết định xem một mặt hàng có phù hợp với bạn hay không. Nếu bạn không hài lòng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trong vòng 2 ngày sau khi nhận được hàng để chúng tôi xác nhận và hướng dẫn đổi, trả.

2. Hàng đổi, trả phải nguyên trạng như ban đầu. Chúng tôi không chấp nhận các mặt hàng đổi, trả bị giặt tẩy, hư hỏng hoặc thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào.

3. Chúng tôi không chấp nhận hàng đổi, trả mà trước khi gửi đi không liên hệ với chúng tôi hoặc gửi về đến tay chúng tôi khi đã quá hạn 10 ngày.

4. Chúng tôi không chấp nhận bưu kiện được đổi, trả bằng dịch vụ COD. Phí vận chuyển trong trường hợp này không được hoàn lại.

5. Hãy chắc chắn kiểm tra lại các mặt hàng đổi, trả của bạn trước khi vận chuyển. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc đổi, trả các mặt hàng không phải HQ Quilt – Thu Handmade.

Lưu ý: Phí vận chuyển và bảo đảm vận chuyển không hỗ trợ hoàn tiền.