Chúng tôi rất tiếc nếu bạn không hài lòng 100% với các mặt hàng đã nhận được và chúng tôi vui lòng chấp nhận hàng trả lại trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được hầu hết các mặt hàng của bạn.

1. Vui lòng gửi câu hỏi để liên hệ với dịch vụ khách hàng về địa chỉ trả hàng, Trong câu hỏi đó vui lòng cho biết hàng hoá bạn muốn trả lại và lý do, bạn sẽ nhận được thông tin trả lời trong vòng 24 giờ.

2. Hãy trả lại hàng hoá đã đóng gói theo thông tin về việc hoàn trả do dịch vụ khách hàng cung cấp. Bao gồm cả ĐỊA CHỈ HOÀN TRẢ LẠI.

3. Gửi bưu kiện tại bưu điện địa phương của bạn.

4. Khi chúng tôi nhận được gói hàng của bạn, chúng tôi sẽ xử lý việc trao đổi hoặc hoàn phí vào tài khoản của bạn đúng thời hạn theo điều kiện trả lại của chúng tôi.

Điều kiện trả lại

1. Bạn có 2 ngày để quyết định xem một mặt hàng có phù hợp với bạn hay không. Nếu bạn không hài lòng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trong vòng 2 ngày sau khi nhận được hàng.

2. Hàng trả lại phải nguyên trạng như ban đầu. Chúng tôi không chấp nhận các mặt hàng trả lại bị giặt tẩy, hư hỏng hoặc thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào.

3. Chúng tôi không chấp nhận hàng trả lại mà trước khi gửi đi không liên hệ với chúng tôi.

4. Chúng tôi không chấp nhận bưu kiện được trả lại bằng dịch vụ COD. Phí vận chuyển trở lại không được hoàn lại.

5. Hãy chắc chắn kiểm tra lại các mặt hàng trả lại của bạn trước khi vận chuyển. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc trả lại các mặt hàng không phải HQ Quilt – Thu Handmade.

Lưu ý: Phí vận chuyển và bảo đảm vận chuyển không hỗ trợ hoàn tiền.