HQ Quilt - Thu Handmade thiết kế và sản xuất hai dòng sản phẩm:

  - Dòng sản phẩm dẫn dắt thị hiếu được sản xuất với số lượng nhiều dựa trên 1 mẫu thiết kế.

  - Dòng sản phẩm cá biệt được thiết kế và sản xuất dựa trên ý tưởng trực tiếp của mỗi khách hàng.

Đối với dòng sản phẩm dẫn dắt thị hiếu, quý khách hàng có thể tìm thấy trên các website bán hàng của chúng tôi.

Đối với dòng sản phẩm cá biệt, quý khách vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ khách hàng để được tư vấn, lên phác thảo và lập kế hoạch sản xuất.